Neede
Home Home Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkbestand Kerkbestand Verenigingen / Com. Verenigingen / Com. Projecten Projecten Historie en Informatie Historie en Informatie Links Links Kerkdiensten Kerkdiensten
Samenwerkingsgemeente NGKv Neede
Baten en lasten over verslagjaar: 2016 begroting rekening rekening 2016 2016 2015 baten kerk Opbrengst uit bezittingen 2037 Bijdragen gemeenteleden 21487 Subsidies en overige bijdragen van derden totaal baten (a) 0,00 23.524,00 0,00 lasten kerk Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) 7.530,00 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5.925,00 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afchrijvingen) 3.892,00 Lasten overige eigendommen en inventarissen Salarissen (koster, organisten e.d.) 2.354,00 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 3.505,00 totaal lasten (b) 0,00 23.206,00 0,00 Resultaat kerk (totaal a-b) 0,00 318,00 0,00 baten diaconie Opbrengst uit bezittingen 508,10 Bijdragen gemeenteleden 1.676,38 Subsidies en overige bijdragen van derden totaal baten (c) 0,00 2.184,48 0,00 lasten diaconie Bestedingen hulpverlening plaatselijk 150,00 Bestedingen hulpverlening regio-landelijk 936,00 Bestedingen hulpverlening wereldwijd Bijdragen aan andere organen binnen de kerk Salarissen Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 180,00 totaal lasten (d) 0,00 1.266,00 0,00 Resultaat diaconie (totaal c-d) 0,00 918,48 0,00
ANBI gegevens
Baten en lasten van de NGK over verslagjaar 2016
terug klik hier